Изследователски инструменти

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА Е ТОВА КАК ХОРАТА ВЪЗПРИЕМАТ СВОЕТО ПОЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА КАКТО В КОНТЕКСТА НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА И КУЛТУРАТА, В КОЯТО ТЕ ЖИВЕЯТ, ТАКА И СПРЯМО ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ, ОЧАКВАНИЯ, НОРМИ И ГРИЖИ. ТОВА Е КОМПЛЕКСНО ПОНЯТИЕ, КОЕТО СЕ ВЛИЯЕ ОТ СЛОЖНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕКА, ПСИХИЧЕСКОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, СТЕПЕНТА НА НЕЗАВИСИМОСТ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОСОБЕНОСТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
(СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ)