Narzędzia badawcze

JAKOŚĆ ŻYCIA – TO SPOSÓB, W JAKI LUDZIE POSTRZEGAJĄ SWOJĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ W KONTEKŚCIE SWOJEJ KULTURY I SYSTEMU WARTOŚCI, JAK RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SWOICH CELÓW, OCZEKIWAŃ, NORM I TROSK. JEST TO POJĘCIE KOMPLEKSOWE, NA KTÓRE ZNACZĄCY WPŁYW MA ZDROWIE FIZYCZNE CZŁOWIEKA, JEGO STAN PSYCHICZNY, STOPIEŃ NIEZALEŻNOŚCI, STOSUNKI SPOŁECZNE I WARUNKI ŚRODOWISKOWE.
(ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA)