Istraživački alati

KVALITET ŽIVOTA – PERCEPCIJA LJUDI O NJIHOVOM ŽIVOTNOM POLOŽAJU U SMISLU KULTURE I SISTEMA VREDNOSTI U KOJIMA ŽIVE, A U VEZI SA NJIHOVIM CILJEVIMA, OČEKIVANJIMA, STANDARDIMA I BRIGAMA. TAKAV KOMPLEKSAN KONCEPT IMA SLOŽEN UTICAJ NA FIZIČKO ZDRAVLJE ČOVEKA, NJEGOVO MENTALNO STANJE, STEPEN NEZAVISNOSTI, DRUŠTVENE ODNOSE I KARAKTERISTIKE ŽIVOTNE SREDINE.
(SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA)